1554 са разрешителните за безплатно паркиране в Дупница 1554 разрешителни за свободно паркиране в "синята зона" на Дупница са издадени от началото на 2012 година, информират от пресцентъра. Право на такива талони имат хора, които са с 50 или над 50% увреждания, удостоверени с решение на ТЕЛК.