8 – предложения на ОДБ към Бюджет 2015 на Община Дупница Общинските съветници от ОДБ внесоха осем предложения към Бюджета на община Дупница за 2015 година. Към документа са приложени и мотивите по направените промени.