Новият ОбС-шеф на Дупница Костадин Костадинов ще работи по 5 часа срещу 896,60 лв Новият председател на Общински съвет-Дупница Костадин Костадинов ще работи по 5 часа на ден срещу месечно възнаграждение от 896,60 лева на месец. Това се предвижда в докладната внесена от Йонко Гергов за предстоящата сесия в петък. Работното време на Костадинов ще бъде всеки ден от 12.30 до 17.30 часа, а ще има право и на 20 дни платен годишен отпуск.