Община Дупница повишава капацитета си с обучения на служителите 3-press -15.11.2013-page-001