„Атака” внесе проекторешение за размразяване на проекта „Белене”